Skip to main content

Coaching vanuit een holistische visie

“Holisme is de visie dat alles onlosmakelijk in verbinding staat met elkaar. Door dit principe kun je met kleine aanpassingen in je dagelijkse leven een grote verandering in gang zetten”

Wat mij als coach kenmerkt is mijn holistische visie op het leven en onze maatschappij. Het holisme gaat er vanuit dat het geheel meer is dan alleen de som van de delen. Je hebt het vast zelf wel eens ervaren wanneer je met iemand samenwerkt. Door de interactie ontstaan plotseling nieuwe ideeën, die jullie los van elkaar niet zelf hadden bedacht. Daarnaast gaat het holisme er vanuit dat alle onderdelen in verbinding staan met elkaar én het geheel. Wanneer er ergens iets verandert, heeft dit dus invloed op de andere delen en ook op het geheel.

Coaching vanuit de holistische visie

Wat betekent dit nu concreet?

Volgens het holisme zijn jouw lichaam én geest onderdeel van jouw geheel als mens. Bovendien ben jij als mens weer onderdeel van verschillende systemen: je werk, je vriendenkring, je familie, de maatschappij… De verschillende delen beïnvloeden elkaar voortdurend. Als holistisch coach besteed ik veel aandacht aan deze wisselwerkingen:

  • Wat zijn de effecten van je (automatische) gedachten op jouw gevoel?
  • Hoe sta jij in verbinding met de mensen en omstandigheden in je omgeving?
  • Op welke manier hebben andere mensen of maatschappelijke verwachtingen invloed op jouw beslissingen?

Met deze inzichten kun je werken aan een nieuwe balans tussen eigen je wensen en de vragen of eisen uit je omgeving.

Coaching op maat

Ieder mens is anders en daarom volg ik geen vaste methodiek. Ik gebruik elementen uit de positieve psychologie, oplossingsgerichte coaching, mindfulness, en gestalttherapie. Daarbij stem ik af op jouw persoonlijke behoefte en wat zich aandient tijdens de sessie. Tijdens de sessies stel ik veel vragen, zal ik je spiegelen en laat ik je ervaringen opdoen. We maken gebruik van de wijsheid van jouw lichaam, en je leert hoe je daar beter mee in verbinding kunt staan. Het uitgangspunt van het coachingstraject is mijn praktijkruimte, maar wanneer dat beter voegt kunnen we ook al wandelend gesprekken voeren.

Oefenen met veranderen

Verandering ontstaat niet van de één op de andere dag. Naast het verkrijgen van zelfinzicht, kan oefenen in het toepassen van ander gedrag ook belangrijk zijn. Afhankelijk van wat bij jou het beste aansluit kan ik je opdrachten aanbieden die jou tussen de sessies door helpen om de coaching te integreren in je eigen leven. Dit kunnen lichamelijke oefeningen zijn, schrijfopdrachten, of gedragsexperimenten. Hierbij geldt ook altijd: jij hebt de regie en bepaalt hoe dit voor jou past in je verandertraject.